Fyrbondegårdens

Lantbruk

 

MASKINSTATION        -        VÄXTODLING        -        GRISPRODUKTION

 

Växtodling

Sådd av råg 

Grödor för 2011:      2012        2013                        

 

Höstvete   190 ha     210 ha      180 ha

Råg        60 ha      81 ha       88 ha

Vårraps    60 ha        -           -

Höstraps     -        72 ha       57 ha

Vårkorn    60 ha      65 ha       95 ha

Ärtor      30 ha      28 ha       39 ha

Åkerböna   25 ha      27 ha         -

Bete         -        2 ha          -

Vall         -        2,5 ha      2,5 ha 

 

-----------------------------------------

            2014       2015       2016

 

Höstvete   178 ha      183 ha     173 ha

Rågvete    67 ha       95 ha      91 ha

Höstraps   238 ha      76 ha      60 ha

Vårkorn    113 ha      75 ha      78 ha

Ärtor      31 ha       30 ha      35 ha

Åkerböna     -           -          -

Vall       2,5 ha      2,5 ha     2,5 ha

Potatis    12 ha         -          -

 

 ---------------------------------------------------------------------

           2017        2018       2019

 

Höstvete   200 ha      212 ha     260 ha   

Råg        32 ha         -          - 

Höstraps   60 ha       79 ha      63 ha

Vårkorn    68 ha       49 ha      100 ha

Höstkorn   40 ha       32 ha      40 ha

Ärtor      37 ha       52 ha      25 ha

Vall/Träda   -         13 ha      16 ha 

Potatis    20 ha         -          -