Fyrbondegårdens

Lantbruk

 

MASKINSTATION        -        VÄXTODLING        -        GRISPRODUKTION

Grisproduktion

Vi är en hybrid besättning på 120 suggor

och säljer 900 dräktiga hybrider till

Svenska Köttföretagarna.

Kastrater och bort sorterade gyltor skickas till 

HK Scan.